Blogger Template by Blogcrowds .

Cumhuriyet Dönemi Göstermeye Bağlı Edebi Metinler

Cumhuriyet Dönemi edebiyatında tiyatronun özellikleri şunlardır:

─Cumhuriyet yapısında meydana gelen değişmelerle
   beraber geleneksel tiyatro yapısında da
   değişmeler meydana gelmiştir. Modern tiyatro
   anlayışı gelişerek Batı modeli benimsenmiştir.

─ Bu dönem aile ve sosyal kurumlarda meydana
    gelen değişmeler, tiyatroda yansıtılmış,
    sosyal problemleri sergileyen olaylara yer
    verilmiştir.

─ Cumhuriyetle birlikte meydana gelen
    yenileşme yanında bireysel konulara da yer
    verilmiştir.

Cumhuriyet dönemi tiyatrosunda işlenen bazı
temalar:

─ Toplumdaki değer çatışması

─ Köy gerçekliği

─ Toplumsal ve ekonomik adaletsizlik

─ Gecekondularda yaşayan insanın sorunları

─ Değişen yaşam tarzının beraberinde
    getirdiği aile dramları

─ Osmanlı tarihine ait olaylar

Cumhuriyet Dönemi tiyatro yazarlarından bazıları şunlardır:

Güngör Dilmen, Haldun Taner, Refik Erduran,
Turan Oflazoğlu, Recep Bilginer, Cevat Fehmi
Başkut, Turgut Özakman ...

0 yorum :

Sonraki Kayıt Önceki Kayıt Ana Sayfa